โปรไฟล์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยใน USA

รายชื่อสถาบันการศึกษา ในสหรัฐอเมริกา

US University Profiles

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

ดูโปรไฟล์ และข้อมูลมหาวิทยาลัยใน USA เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนต่อของนักเรียน รวมถึงข้อมูลด้านหลักสูตร การจัดอันดับ ที่พัก และอื่น ๆ

 

US University Profiles

วิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลวิทยาลัยใน USA เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนต่อของนักเรียน รวมถึงข้อมูลหลักสูตร เช่น associate degrees, certificates and university transfer programs สำหรับนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนไทย

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia