วีซ่านักเรียน USA

วีซ่านักเรียน USA

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนต่างชาติ

เพื่อที่จะเข้าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนจากต่างประเทศจำเป็นต้องได้รับวีซ่านักเรียน โดยประเภทของโรงเรียน และหลักสูตรจะเป็นตัวกำหนดว่าต้องใช้วีซ่าประเภท F หรือวีซ่าประเภท M

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ บุคคลทั่วไปไม่สามารถไปเรียนด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว หรือภายใต้โครงการยกเว้นวีซ่าได้ ยกเว้นหลักสูตรด้านสันทนาการที่ไม่นับหน่วยกิตการเรียน โดยวีซ่านักท่องเที่ยวอาจเหมาะสำหรับการศึกษาในช่วงสั้น ๆ แต่สำหรับการเรียนต่อปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกา วีซ่านักเรียนถือเป็นสิ่งที่จำเป็น แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ หรือในหลักสูตรการเรียนทางไกลก็ตาม

การเข้าเรียนต่อ ประเภทวีซ่า
มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย F
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย M
โรงเรียนประถมศึกษา เอกชน M
Seminary M
Conservatory M
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงโรงเรียนสอนภาษา M
สถาบันอาชีวศึกษา หรือสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษาอื่นที่ได้รับการยอมรับ นอกเหนือจากหลักสูตรการฝึกอบรมภาษา M

คุณสมบัติสำหรับวีซ่านักเรียนสหรัฐอเมริกา

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานในรูปแบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี ลงทะเบียนอย่างถูกกฎหมายด้วยวีซ่านักเรียน F-1 เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง งานในมหาวิทยาลัยจำกัดอยู่ที่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงภาคเรียน และเต็มเวลาในช่วงที่หยุดภาคเรียน

โดยจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวีซ่านักเรียน

เอกสารที่ต้องใช้

ขั้นตอนการสมัครวีซ่านักเรียน

1: สมัคร และได้รับการยอมรับ: สมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และรับจดหมายตอบรับ offer โดยปกติกำหนดเวลารับสมัครคือเดือนธันวาคม หรือมกราคม โดยจะมีการแจ้งการรับเข้าเรียนในเดือนมีนาคม และเมษายน

2: ได้รับแบบฟอร์ม I-20 or DS-2019: เมื่อได้รับการยอมรับ คุณจะได้รับแบบฟอร์ม I-20 (สำหรับนักเรียน F-1 และ M-1) หรือแบบฟอร์ม DS-2019 (สำหรับนักเรียน J-1) จากโรงเรียนของคุณ และชำระค่าธรรมเนียม SEVIS I-901 ทางออนไลน์ ซึ่งก็คือ $350 สำหรับนักเรียน F-1/M-1 และ $220 สำหรับนักเรียน J-1

3: กรอกแบบฟอร์ม DS-160: กรอกใบสมัครวีซ่า Non-Immigrant Visa ออนไลน์ (แบบฟอร์ม DS-160) และเลือกสถานทูตสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าของคุณ

4: ชำระค่าวีซ่า: ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า $185 โดยวันที่ชำระเงินจะแตกต่างกันไปตามสถานทูต

5: ได้รับวีซ่า: เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สถานทูตจะคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าใหม่ของคุณ สถานทูตบางแห่งกำหนดให้ต้องไปรับด้วยตนเอง ในขณะที่บางแห่งอาจจัดส่งไปให้คุณ

ใช้เวลานานแค่ไหนในการรับวีซ่านักเรียน?

เวลาในการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนสหรัฐอเมริกาจะแตกต่างกันไป สามารถออกได้สูงสุด 120 วันก่อนหลักสูตรของคุณเริ่มต้น เช่น วีซ่า F-1/M-1 จะอนุญาตให้เข้าสหรัฐอเมริกาได้เพียง 30 วันก่อนเท่านั้น แต่ในขณะที่วีซ่า J-1 มีความยืดหยุ่นมากกว่า ซึ่งจะสามารถเข้าเร็วกว่า 30 วัน โดยต้องใช้วีซ่านักท่องเที่ยว ยกเว้นนักเรียนที่เดินทางกลับ

รับคำปรึกษาด้านวีซ่าเรียนต่อ USA

หากนักเรียนสนใจรับข้อมูลเรื่องวีซ่านักเรียน สามารถลงทะเบียนปรึกษากับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia