ปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ

การศึกษาปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 4 ปี โดยครอบคลุมหลากหลายวิชา และโอกาสในการพัฒนาตัวเอง นักเรียนสามารถเลือกจากหลายสาขาวิชาที่มีทั้งในสาขาที่เป็นที่นิยม เช่น วิศวกรรม ธุรกิจ และมนุษยศาสตร์ ไปจนถึงสาขาที่เปิดใหม่ เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบการเรียนปริญญาตรีของอเมริกามีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาความสนใจของตัวเองผ่านการเรียนวิชาบังคับพื้นฐาน (core courses) ร่วมกับวิชาเลือกเสรี (elective subjects)ส่งผลให้ได้รับการเรียนที่รอบด้าน กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการค้นคว้าวิจัยได้อย่างอิสระ

ปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

โดยเฉลี่ย นักเรียนต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเรียน และค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ $20,000 - $50,000 หรือมากกว่าต่อปี ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเอกชนมีค่าเรียนสูงกว่า โดยมีราคาระหว่าง $30,000 - $70,000 หรือมากกว่าต่อปี ข้อมูลเหล่านี้เป็นประมาณ และอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชื่อเสียงของสถาบัน, สถานที่ที่พักอาศัย, และสาขาวิชาที่เลือกเรียน

เรียนต่อปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา ใช้เวลานานแค่ไหน

ในสหรัฐอเมริกา หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนมาตรฐาน 4 ปีสำหรับนักเรียนที่ลงเรียน full-time โดยคิดตามการลงทะเบียนเรียนแบบ full-time นักเรียนที่เรียน part-time ซึ่งลงทะเบียนเรียนน้อยวิชาต่อภาคเรียน อาจใช้เวลานานกว่าในการเรียนจบหลักสูตร

บางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรปริญญาที่เร่งรัดที่อนุญาตทำให้นักเรียน เรียนจบในระยะเวลาน้อยกว่า 4 ปี หลักสูตรเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการเรียนในหลักสูตรที่หนักกว่า การเรียนตลอดทั้งปี หรือหน่วยกิตสำหรับการเรียนก่อนหน้า นักเรียนที่มีส่วนร่วมในหลักสูตรเกียรตินิยม โครงการวิจัยหรือฝึกงานอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการเรียนจบ เนื่องจากมีความรับผิดชอบทางวิชาการเพิ่มเติม

จะเรียนปริญญาตรีได้ที่ไหน?

หลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีการสอนระดับโลก สิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย และได้รับการยอมรับจากบริษัททั่วโลก

เรียนต่อปริญญาตรี

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา สามารถขอคำปรึกษาฟรีกับ SI-USA ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia