บริการสมัครเรียนต่อ PhD ที่สหรัฐอเมริกา

เรียนต่อปริญญาเอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

PhD หรือ ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) เป็นปริญญาระดับปริญญาเอกประเภทหนึ่งที่กำหนดให้นักเรียนต้องทำวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นสำคัญที่จะได้รับการตัดสินโดยคณาจารย์ โดยนักเรียนสามารถรับบริการจากเรา เพื่อให้การสมัครเรียนต่อ ป.เอก ของนักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น

บริการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาเอก ของ SI-USA สามารถช่วยให้นักเรียนได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนต่อ ป.เอก ในแคนาดาได้อย่างราบรื่น โดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกมหาวิทยาลัย การฝึกสัมภาษณ์แบบเข้มข้น รวมถึงช่วยตรวจสอบ personal statement และข้อเสนอการวิจัย เป็นต้น

ทำไมควรใช้บริการสมัครเรียนต่อ PhD ?

PhD Service เป็นบริการที่จะเพิ่มโอกาสในการรับ offer เรียนต่อ โดยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือดังนี้

เทคนิคการเขียน PhD Research Proposal

เราแนะนำให้งานวิจัยของนักเรียน ควรมีความยาว 1,000-2,000 คำ และมีรายละเอียดต่อไปนี้

การนำเสนอการวิจัย จะช่วยให้เจ้าหน้าที่วิชาการคัดเลือกผู้สมัคร โดยประเมินจากสิ่งต่อไปนี้

เรียนต่อ ป.เอก หรือ PhD ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สนใจรับข้อมูลเรียนต่อปริญญาเอก PhD ที่สหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษา ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia