หลักสูตรปริญญาเอก ในสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก PhD ในสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอกเป็นระดับสูงสุดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก การศึกษานี้อิงจากโครงการวิจัย (research project) ที่สำคัญในสาขาที่สนใจทางวิชาการ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความยาวไม่เกิน 100,000 คำ โดยเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องสอบปากเปล่าเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร นักเรียนปริญญาเอกทุกคนจะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างาน และโดยทั่วไประยะเวลาของปริญญาเอกคือแบบ full-time 3 ปี และแบบ part-time 6 ปี

มีเพียงไม่กี่หลักสูตรการวิจัยที่มีการสอนมาเป็นบางส่วน ด้วยเหตุนี้นักเรียนถูกคาดหวังให้รับผิดชอบงาน และกำหนดตารางเวลาของตนเองมากขึ้น มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงที่ดีในด้านความเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยที่ทันสมัย รวมทั้งการสนับสนุนในการร่วมมือกับธุรกิจ

ข้อกำหนด การเข้าเรียนต่อปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาสามารถพิจารณาผู้สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาเอกได้อย่างอิสระ ส่วนใหญ่ข้อกำหนดเบื้องต้นคือ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป และมีปริญญาโทเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังต้องมีหลักฐานยืนยันความสามารถในภาษาอังกฤษ โดยคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่มักกำหนดไว้คือ 6.5 โดยในปีแรกของการเรียน มักจะมีการประเมินเพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถเรียนต่อได้หรือไม่ และเมื่อจบหลักสูตรแล้ว จึงจะยื่นวิทยานิพนธ์ได้

เมื่อนักเรียนตัดสินใจเลือกสาขาการวิจัยและได้สำรวจวิธีที่จะทำการศึกษา (Study) ของนักเรียน โดยจะมีเอกสารที่จำที่ต้องมีเมื่อส่งใบสมัคร ซึ่งรวมถึง:

ข้อเสนอวิจัยปริญญาเอก (Research Proposal)

นักเรียนปริญญาเอกทุกคนต้องยื่นข้อเสนอการวิจัยเพื่ออธิบายว่าจะทำอะไร จะดำเนินการอย่างไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญ ข้อเสนอนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญก่อนจึงจะสามารถเริ่มทำได้

ค่าเล่าเรียนปริญญาเอก ในสหรัฐอเมริกา

การให้ทุนและการทำวิจัยของปริญญาเอกอาจมีราคาสูง ปริญญาเอกอาจมีค่าใช้จ่ายระหว่าง $20,000 - $40,000 ต่อปี แต่ทุนที่ได้รับแบบพิเศษ สามารถช่วยเสริมสนับสนุนในการทำวิจัยของนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน หรือทุนการศึกษาใด ๆ ในรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

เรียนต่อปริญญาเอก ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรียนต่อปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา สามารถติดต่อ SI-USA เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia