หลักสูตร Architecture

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน USA

สำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องเทคโนโลยี การออกแบบ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับศิลปะและการออกแบบ 3D ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรอบด้าน

หากนักเรียนต้องการทำงานเป็นสถาปนิก จะต้องสำเร็จการศึกษา 5 ปี และมีประสบการณ์การทำงานจริง 2 ปีก่อนที่จะทำการสอบปลายภาค โดยนักเรียนจะได้เป็นสมาชิกของ RIAI หรือ Royal Institute of the Architects of Canada หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามปีแรก ก่อนที่จะลงทะเบียนในหลักสูตร BArch, Diploma หรือ March ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพก่อนที่จะทำการสอบปลายภาค

การทำงานด้านสถาปัตยกรรม

หลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ 5 ปี นักเรียนก็จะสามารถประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกได้ โดยจะมีหลากหลายตำแหน่งงานให้เลือก เช่น ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมศาสตร์และการก่อสร้าง การอนุรักษ์ และการวางผังเมือง เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในแต่ละมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ก็จะมีเกณฑ์การรับสมัครเรียนแตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนจะต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS รวมขั้นต่ำคือ 6.5 ซึ่งในแต่ละพาร์ทจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 และมีผลคะแนน International Baccalaureate 32 คะแนน กับหลักสูตร AAB A-level

เรียนต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน USA

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อคอร์ส Architecture ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia