หลักสูตร Criminology ใน USA

หลักสูตรอาชญาวิทยา ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลคอร์ส Criminology

หลักสูตรปริญญาด้านอาชญวิทยา ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะอธิบายถึงระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างละเอียด ทำให้นักเรียนได้รับทักษะที่หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพในสาขาและภาคส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลาย

นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิชาต่าง ๆ เช่น ด้านอาชญากรรมและการลงโทษในสังคมในปัจจุบัน สังคมวิทยาของอาชญากรรมและการควบคุม อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา แน่นอนว่าจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทางอาชญาวิทยา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การดำเนินการ การสัมภาษณ์ และใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นต้น

ซึ่งประสบการณ์ภาคปฏิบัติ จะช่วยให้นักเรียนได้ลองสืบสวนจากสถานที่เกิดเหตุจำลอง และได้วิเคราะห์หลักฐาน รวมถึงยังมีวิทยากรรับเชิญที่มาทำการสอนพิเศษ เช่น ผู้พิพากษา ตำรวจ และพนักงานคุมประพฤติ 

อาชีพด้านอาชญาวิทยา หลังจากจบการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชญวิทยาจำนวนมาก จะได้เข้ามามีบทบาทในระบบยุติธรรมทางอาญา โดยสามารถทำงานในสายงานตำรวจ การป้องกันอาชญากรรม การช่วยเหลือเหยื่อ การรับราชการในเรือนจำ งานสังคมสงเคราะห์ และการคุมประพฤติ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้านอาชญาวิทยา

หากเป็นผู้สมัครเรียนจากต่างประเทศ จะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความสนใจในสาขาวิชาและหลักสูตรตามเกณฑ์กำหนด

* โปรดทราบว่า ข้อกำหนดในการรับสมัครจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อหลักสูตรอาชญาวิทยา ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการเรียนต่อหลักสูตร Criminology หรืออาชญาวิทยา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia