หลักสูตร Nursing

หลักสูตรการพยาบาล ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Nursing ที่ USA

การเรียนต่อด้านพยาบาลในสหรัฐอเมริกา จะทำให้นักเรียนมีความสามารถ ความรู้ ทักษะ และค่านิยมทางวิชาชีพการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง ส่วนมากการเรียนปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกาจะใช้เวลาเรียน 4 ปี โดยการเรียนจะครอบคลุมวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลในตลอดระยะเวลาการเรียน โดยจะมีวิชาบังคับในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่นักเรียนจะต้องเรียนในช่วงการฝึกงาน ซึ่งสถานที่ฝึกงานนี้นักเรียนจะได้ไปที่ชุมชน และศูนย์การแพทย์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากวิชาชีพพยาบาล รวมถึงทักษะการบรรยาย การทำแบบฝึกหัด การเรียนภาคปฏิบัติ และการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น

อาชีพของด้านการพยาบาล

นักเรียนที่จบการศึกษา และได้ปริญญาทางด้าน Nursing ในช่วงระหว่างเรียนต่อ จะสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ผู้ใหญ่ เด็ก ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และสุขภาพจิต ซึ่งหากนักเรียนมีคุณสมบัติของการเป็นพยาบาลที่ครบถ้วน ก็สามารถเลือกเปลี่ยนสายตามความสนใจได้โดยที่ไม่ต้องยึดติดเพียงสายใดสายหนึ่ง

เกณฑ์รับสมัครเรียนต่อ Nursing ในสหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนยังคงต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 30 คะแนน

เรียนต่อด้านการพยาบาล ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Nursing ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรี กับพี่ ๆ SI-USA  ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia