หลักสูตร Physiotherapy ใน USA

หลักสูตรกายภาพบำบัด ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Physiotherapy ใน USA

หลักสูตรกายภาพบำบัด จะฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักกับการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง และข้อต่อในเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะหลังการผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โรคหลอดเลือดในสมองตีบ และอุบัติเหตุผ่านการใช้การบำบัดด้วยตนเอง และการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด

วิชาด้าน Physiotherapy หรือกายภาพบำบัดในปีที่ 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการพื้นฐานของการรักษา การซ่อมแซม และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ส่วนปีที่ 2 จะได้เรียนรู้ถึงการประเมินและการจัดการผู้ป่วย และปีสุดท้ายของการเรียนต่อจะเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการศึกษาเชิงลึกในวิชากายภาพบำบัด รวมถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นทางคลินิก

อาชีพเกี่ยวกับกายภาพบำบัด

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านกายภาพบำบัด จะมีโอกาสทำงานในสถานพยาบาล หรือบริษัทเอกชน, NHS หรือทำงานกับทีมกีฬา และที่ศูนย์กีฬา รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุเกี่ยวกับกระดูก สูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละพาร์ท / หรือมีคะแนน International Baccalaureate 32 คะแนน / A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือพลศึกษา

เรียนต่อหลักสูตรกายภาพบำบัด ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อหลักสูตร Physiotherapy ที่มหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia