หลักสูตร Supply Chain and Logistics

หลักสูตร Supply Chain and Logistics ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Supply Chain and Logistics Management ใน USA

หลักสูตร Supply Chain and Logistics Management จะมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยการจัดการอุปสงค์และอุปทาน การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน การผลิต คลังสินค้า การจัดการสินค้า คำสั่งซื้อ โลจิสติกส์และการจัดจำหน่าย การขนส่ง และการจัดส่งในช่องทางต่าง ๆ

นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติของวิธีการดำเนินงาน Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพในตลาดโลก รวมถึงมีการวิเคราะห์การพัฒนาล่าสุดที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักหรับการทำงานในองค์กร

อาชีพด้าน Supply Chain and Logistics

อาชีพด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ประกอบด้วยการทำงานในด้านการจัดซื้อ การเจรจา การเคลื่อนย้ายสินค้า โดยนักเรียนที่จบการศึกษามาจะสามารถทำงานในตำแหน่งดังหล่าวในบริษัทโลจิสติกส์ สายการบิน และท่าเรือ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Supply Chain and Logistics

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 32 คะแนน

เรียนต่อ Supply Chain and Logistics ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อหลักสูตร Supply Chain and Logistics ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี กับพี่ ๆ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia