หลักสูตร Veterinary Medicine

หลักสูตร Veterinary Medicine ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อสัตวแพทยศาสตร์ ที่ USA

หลักสูตร Veterinary Medicine ในสหรัฐอเมริกาจะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดีในการเริ่มต้นอาชีพในสายงานสัตวแพทย์ โดยจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้ และทักษะในการการผ่าตัดรักษา รวมถึงการดูแลสัตว์ชนิดต่าง ๆ นอกเหนือจากสายงานนี้แล้ว นักเรียนยังสามารถนำทักษะที่ได้จากการเรียนวิชานี้ในการไปประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น ผู้ดูแลด้านความปลอดภัยของอาหาร นักวิจัย และเภสัชกรรม เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรปริญญาตรีของ Veterinary Medicine จะใช้เวลาเรียน 5 ปี ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การเลี้ยงสัตว์ จุลชีววิทยา สาธารณสุข ปรสิตวิทยา และพยาธิวิทยา ในช่วง 2 ปีแรกของหลักสูตรจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐาน ในปีที่ 3 และ 4 จะเรียนคลอบคลุมเรื่องคลินิก และปีสุดท้ายจะเรียนในระดับ professional

อาชีพด้านสัตวแพทย์

นักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตร Veterinary Medicine จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะได้ไปทำงานที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน รวมถึงทำงานในองค์กรการกุศล ห้องทดลอง และภายในภาคส่วนสาธารณสุข 

หากนักเรียนสนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท นักเรียนจะสามารถเลือกทำงานในสายอาชีพที่เฉพาะทางที่ตรงต่อความต้องการได้อีกด้วย

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Veterinary Medicine 

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.5 / มีคะแนน International Baccalaureate 36-38 คะแนน นอกจากนี้นักเรียนจะต้องได้เกรด AAA วิชา chemistry, biology หรือ physics ด้วยเช่นกัน

เรียนต่อสัตวแพทยศาสตร์ ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Veterinary Medicine ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี กับพี่ ๆ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia