Personal Statement เรียนต่อสหรัฐอเมริกา

Personal Statement สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยใน USA

การเขียน Personal Statement เพื่อสมัครเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

เมื่อสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เอกสารที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของการสมัครก็คือ Personal Statement หรือจดหมายแนะนำตัว เอกสารนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงถึงแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ประสบการณ์ และความเหมาะสมสำหรับหลักสูตรหรือสถาบันที่เราสมัครเข้าเรียนต่อ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะแสดงคุณสมบัติเฉพาะของเราให้โดดเด่น และเหมาะสมในการเข้าเรียนต่อ

Personal Statement ต้องมีอะไรบ้าง?

ใน personal statement นักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะคาดหวัง ที่จะได้รับจากหลักสูตรที่เราเลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้น สิ่งที่คาดหวังว่าจะทำหลังจากจบหลักสูตร และเหตุผลที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสแรกของนักเรียนที่จะแสดงถึงความสนใจ และความเข้าใจในหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เลือกเรียน

ในสหรัฐอเมริกา personal statement ถือเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีเท่านั้น และจะจำเป็นต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าในระดับการศึกษาอื่น ๆ 

รวมถึงประสบการณ์จริงในชมรมนอกหลักสูตร ประสบการณ์การทำงาน หรือความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ personal statement โดดเด่นเช่นกัน

Personal Statement ควรจะมีความยาวเท่าไหร่?

ความยาวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย แต่โดยทั่วไปแล้ว ความยาวเฉลี่ยสำหรับการสมัครเรียนต่อปริญญาตรี จะอยู่ระหว่าง 300-600 คำ ประมาณด้านหนึ่งของกระดาษ A4 หรือสูงสุด 47 บรรทัด. หลักสูตรปริญญาโทอาจต้องใช้ 1,000 คำ แต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน

พยายามอย่าเขียนเกินจำนวนที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับสมัครมี personal statement มากมายที่ต้องพิจารณา และ personal statement ที่กระชับมักจะมีโดดเด่นกว่า

สาเหตุที่ Personal Statement ไม่ผ่านการคัดเลือก

Personal statement ถือเป็นหนึ่งในความประทับใจครั้งแรกของเราที่มีต่อมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีให้กับคณะกรรมการรับสมัคร นักเรียนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดในทุกด้าน ซึ่งสามารถดูได้ดังต่อไปนี้

สิ่งสำคัญคือ จะต้องไม่โกหกเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว และประวัติการศึกษาของเราเอง และไม่ควรพูดเกินจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะซักถามเกี่ยวกับใบสมัครของนักเรียนเกือบทุกด้าน

เทคนิคการเขียนจดหมายแนะนำตัว

ในแง่ของการเขียนและการนำเสนอ พยายามสร้างการเขียนที่ชัดเจน 5 ย่อหน้า ด้วยแบบอักษรที่ชัดเจน เช่น Arial หรือ Times New Roman โดยมีขนาดสูงสุด 12 ย่อหน้า

รับคำแนะนำการเขียน Personal Statement

สำหรับนักเรียนที่เขียนจดหมายแนะนำตัวเรียบร้อยแล้ว สามารถนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ SI-USA เราพร้อมช่วยเหลือเพื่อให้คำแนะนำ แก้ไข ตรวจทานข้อความภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความชัดเจน และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia