หลักสูตร Aerospace Engineering

หลักสูตร Aerospace Engineering ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลคอร์สวิศวกรรมการบิน และอวกาศ

วิศวกรการบินและอวกาศ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปคอร์สนี้จะแบ่งออกเป็นวิศวกรรมการบิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับยานพาหนะในชั้นบรรยากาศ เช่น เครื่องบิน และวิศวกรรมอวกาศ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เครื่องบิน และส่วนประกอบที่ออกจากชั้นบรรยากาศ เช่น ดาวเทียม เป็นต้น

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ จะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะจำเป็นต่อการสร้างทีมวิศวกรรมเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมไปถึงวิชาด้าน fluid mechanics, mathematics, software design, propulsion and materials science โดยการเน้นทักษะทางเทคนิค และการจัดการ เช่นเดียวกับ maths, physics and fluid mechanics นั่นเอง

อาชีพ ค่าตอบแทนด้านวิศวกรรมการบิน และอวกาศ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ จะได้มีโอกาสทำงานที่หลากหลาย เช่น ออกแบบเครื่องบินและส่วนประกอบ การผลิตเครื่องบิน การบำรุงรักษาและการทดสอบ การจำลองการบิน วิศวกรรมสิทธิบัตร วิศวกรรมระบบ และวิศวกรรมโครงสร้าง

งานเกี่ยวกับวิศวกรรมการบินและอวกาศ จะมีการเปิดรับสมัครงานในบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการผลิตเครื่องบิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังมีบริษัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่จะเปิดรับสมัครงาน เช่น Rolls-Royce Engines, British Airways, Airbus, BAE Systems และกระทรวงกลาโหม ซึ่งองค์กรเหล่านี้มักจะพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่เสมอ

เรียนต่อด้าน Aerospace Engineering ใน USA

หากสนใจไปเรียนต่อด้าน วิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือ Aerospace Engineering ในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถรับคำปรึกษาฟรี จากเราได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia