หลักสูตร Mathematics

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Mathematics ในสหรัฐอเมริกา

นักเรียนสาขาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา จะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ โดยทักษะสำคัญที่นักคณิตศาสตร์ต้องการคือ การคิดเชิงตรรกะ การแก้ปัญหา และการคำนวณขั้นสูง ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการทำกรอบทฤษฎี การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ

คณิตศาสตร์มักเรียนควบคู่ไปกับวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน และหลักสูตรต่าง ๆ อาจรวมไปถึงคณิตศาสตร์ธุรกิจ คณิตศาสตร์การเงิน การศึกษา วิทยาศาสตร์การจัดการ สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต และชีวคณิตศาสตร์

อาชีพของผู้ที่สำเร็จหลักสูตรคณิตศาสตร์

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ สามารถเลือกที่จะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น accountancy, global banking, financial risk, investment analysis และ statistics เป็นต้น ซึ่งทักษะที่ได้จากการเรียนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และตรรกะ จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Mathematics ในสหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนยังคงต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 รวมถึงมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) 36 คะแนน / ในส่วนข้อกำหนดทั่วไปของ A-level นักเรียนต้องมีเกรด A ในวิชาคณิตศาสตร์

เรียนต่อหลักสูตรคณิตศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Mathematics ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรีกับพี่ ๆ SI-USA ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia