หลักสุตร Dentistry

หลักสูตร Dentistry ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้านทันตแพทยศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่มีต้องเรียนรู้ทั้งในระดับวิชาการและด้านเทคนิค ซึ่งนักเรียนของคณะทันตแพทยศาสตร์จะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ การป้องกัน การจัดการ และการรักษาโรคในช่องปากและฟัน
ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาทันตกรรม จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีสาขาทันตกรรมศัลยกรรม (BDS) โดยปีแรกของการเรียนต่อจะเน้นไปที่ความรู้ทางการแพทย์ และคลินิกขั้นพื้นฐานในสาขากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีววิทยาช่องปาก และชีวเคมี ซึ่งจะได้เรียนรู้งานภาคปฏิบัติภายในช่วงปลายปีแรกนั่นเอง

อาชีพด้านทันตกรรม

อาชีพต่าง ๆ ของนักเรียนที่จบด้านทันตกรรม ได้แก่ พยาบาลทันตกรรม นักทันตกรรม นักบำบัดทางทันตกรรม ช่างทันตกรรม และผู้ช่วยด้านทันตกรรม ในขณะที่สามารถต่อยอดเป็นครูสอนทันตกรรมได้เช่นกัน และก็ให้ผลตอบแทนมากกว่าอีกด้วย โดยผู้สำเร็จการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์จะเริ่มงานเป็นผู้ฝึกหัดใน NHS หรือภาคเอกชน และอาจจะสามารถเลือกการทำงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอาชีพช่วงแรกๆ

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ ทันตแพทยศาสตร์

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในแต่ละพาร์ท, มีคะแนน International Baccalaureate 37 คะแนน และสำหรับ A-Level จะได้ AAA ในวิชาเคมี และชีววิทยา

เรียนต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตร Dentistry ในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia