หลักสูตร Chemistry

หลักสูตรเคมี Chemistry ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้านเคมี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

การเรียนวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา จะช่วยพัฒนานักเรียนไปสู่อาชีพในด้านการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรเคมีระดับปริญญาตรีจะประกอบด้วยวิชาพื้นฐานทางเคมีสมัยใหม่ เช่น เคมีอินทรีย์ ฟิสิกส์ และอนินทรีย์ คณิตศาสตร์ กายภาพ โครงสร้าง และชีวเคมี

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาทุกแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรเคมี จะมีห้องปฏิบัติการระดับมืออาชีพที่ทันสมัย ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในสาขานี้ เนื่องจากเป็นวิชาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปริญญาเคมีจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ไปด้วย เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

อาชีพด้านการเคมี

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาด้านเคมี จะได้มีโอกาสทำงานในภาคการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะในด้านเภสัชกรรม การดูแลสุขภาพ และวิศวกรรม และยังช่วยให้ก้าวเข้าสู่การบริหารจัดการ การสอน และสื่อสารมวลชน โดยจะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่านั่นเอง

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้านเคมี

ข้อกำหนดในการรับสมัคร จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 โดยไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ และมีคะแนน International Baccalaureate 34 คะแนน และข้อกำหนด A-Level ทั่วไป รวมไปถึงวิชาเคมีและคณิตศาสตร์

เรียนต่อ Chemistry ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรเคมี ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้ 

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia