หลักสูตร Development Studies

เรียนต่อด้าน Development ในสหรัฐอเมริกา

การศึกษาด้าน Development ถือเป็นอีกสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ ที่จะได้เรียนรู้ด้านการตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ การศึกษา สันติภาพ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่รุนแรง และไม่รุนแรง ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม ซึ่งมีจุดประสงค์คือเพื่อสร้างสังคมโลกที่มั่นคงยิ่งขึ้น

การศึกษาด้านการพัฒนา จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษามานุษยวิทยา โลกาภิวัตน์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมไปถึงการศึกษาสันติภาพ การเมืองระหว่างประเทศ การควบคุมอาวุธและการแพร่ขยาย สิทธิมนุษยชน การเมืองของสภาพแวดล้อมโลก ประชาธิปไตย ศาสนา และการเมือง

อาชีพด้าน Development

ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน Development จะได้งานทำในองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการกุศล รัฐบาลท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศ องค์กรวิจัย การสอน และที่ปรึกษา เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Development

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง แต่นักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละพาร์ท และมีคะแนน International Baccalaureate 34 คะแนน

เรียนต่อด้าน Development ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตร Development ในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia