หลักสูตร Politics

หลักสูตร Politics ในสหรัฐอเมริกา

เรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง ในสหรัฐอเมริกา

การเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ การเมือง และการปกครอง จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงวิธีการที่รัฐจัดการกับวิกฤติ หนี้ สิทธิมนุษยชน  และสังคม ซึ่งเนื้อหาวิชาเรียนของหลักสูตรนี้จะประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์โลก และแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่

นักเรียนในหลักสูตร Politics จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำถามเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับบทบาท และข้อจำกัดของอำนาจรัฐ รวมถึงหน้าที่ของประเทศที่มีต่อประเทศอื่น ๆ ความแตกต่างในสถาบันทางการเมือง และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

อาชีพด้าน Politics

ผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรรัฐศาสตร์ สามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น หรือในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถทำสายอาชีพในวงการอื่น ๆ ได้อย่างเช่น สื่อ การสอน การเงิน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อหลักสูตร Politics

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 34 คะแนน

เรียนต่อหลักสูตร Politics ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Politics ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรี กับพี่ ๆ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia