หลักสูตร Hospitality and Tourism

หลักสูตรการโรงแรม และการท่องเที่ยว ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้าน Hospitality and Tourism ในสหรัฐอเมริกา

การทำงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จะมอบโอกาสให้กับทั้งนักธุรกิจ และผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการขยายธุรกิจออกไปในสายอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยการบริการและการท่องเที่ยวยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งมีคนทำงานสาขานี้กว่า 60 ล้านคนทั่วโลก และการเรียนต่อด้านการบริการและการท่องเที่ยว จะมอบทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั่นเอง

นักเรียนจะได้เรียนรู้ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมถึงการศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับ supply chain ความต้องการของลูกค้า และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ซึ่งทักษะ การฝึกอบรม และคุณสมบัติเหล่านี้ที่ได้รับจากหลักสูตรในสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นที่ต้องการทั่วโลก

อาชีพด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน Hospitality and Tourism จะได้มีโอกาสทำงานในด้านการตลาด ธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ในสาขาต่าง ๆ เช่น สุขภาพและความปลอดภัย การจัดการโครงการ การบริการลูกค้า การจัดการการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมบุคลากร นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสได้ฝึกงาน กับบริษัทด้านการบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยวขนาดใหญ่อีกด้วย

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Hospitality and Tourism

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.0 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละทักษะ / มีคะแนน International Baccalaureate 32 คะแนน

เรียนต่อด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อหลักสูตร Hospitality and Tourism ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กัSI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia