หลักสูตร Marketing ใน USA

หลักสูตรการตลาด ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Marketing ในสหรัฐอเมริกา

Marketing หรือการตลาด จะความรู้ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาที่ท้าทายในแง่ของทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเรียนการตลาดในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะเปิดโอกาสให้สร้างคอนเนคชั่น และได้รับทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งปริญญาด้านการตลาดในสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นไปที่การวางแผน การกำหนดราคา การวิเคราะห์แนวโน้ม การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย

วิชาที่ครอบคลุมก็คือการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-business management การตลาดดิจิทัล การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์ และการทำความเข้าใจผู้บริโภค และโอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการตลาด 

งานด้านการตลาด

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการตลาดจะสามารถก้าวเข้าสู่อาชีพที่หลากหลายเมื่อสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงผู้บริหารบัญชี นักวางแผน นักเขียนโฆษณา นักวิจัย ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ข่าว เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Marketing

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.0 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละทักษะ / มีคะแนน International Baccalaureate 30 คะแนน

เรียนต่อ Marketing ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อหลักสูตรการตลาด ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia