หลักสูตร Human Resources Management ใน USA

หลักสูตรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Human Resources Management ในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะมุ่งเน้นไปที่การวางแผนองค์กรและกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การเลิกจ้าง การฝึกอบรมและการพัฒนา ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม การประเมินงาน และการบริการพนักงานในภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ และอาสาสมัคร

โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านทักษะความเป็นผู้นำ การจัดการ และการพัฒนาในสถานการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การได้รับรางวัลจาก Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ซึ่งจะสามารถเปิดโอกาสในการทำงาน ภายในภาคส่วนทรัพยากรบุคคลได้หลายสาขา

อาชีพด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับบริษัทต่าง ๆ ในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคอาสาสมัคร โดยสามารถทำงานร่วมกับบริษัท ที่ต้องการจัดการบริหารแผนกบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Human Resources Management

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละพาร์ท / หรือมีคะแนน International Baccalaureate 34 คะแนน

เรียนต่อหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อหลักสูตร Human Resources Management ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia