หลักสูตร Interior Design ใน USA

หลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน ที่สหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Interior Design ในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน หรือ Interior Design จะในครอบคลุมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบเบื้องต้น การสร้างแบรนด์ การจัดการโครงการ ไปจนถึงการดำเนินการ โดยจะเน้นเฉพาะไปที่สี แผนผังการวาดภาพ การวางแผนพื้นที่ การตกแต่ง การตกแต่งผนังและพื้น รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ แสงสว่าง และแนวปฏิบัติระดับมืออาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำนักเรียนไปสู่เส้นทางการเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน พร้อมรับทักษะการนำเสนอแบบดิจิทัล และการจัดการโครงการ ที่รวมอยู่ในหลักสูตร Interior Design ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงนักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกงาน และฝึกอบรมทางวิชาชีพในโครงการที่ทำงานอยู่อีกด้วย

อาชีพด้านออกแบบตกแต่งภายใน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายใน จะสามารถเข้าทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการออกแบบ ได้แก่ การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบ การออกแบบอิสระ การสร้างแบรนด์และการสื่อสาร การออกแบบ 3D วารสารศาสตร์ การค้าปลีก และการบริการ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Interior Design

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.0 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละพาร์ท / หรือมีคะแนน International Baccalaureate 34 คะแนน

เรียนต่อหลักสูตร Interior Design ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อหลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia