หลักสูตร Journalism

หลักสูตรวารสารศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Journalism ในสหรัฐอเมริกา

วารสารศาสตร์ถือหนึ่งในหลักสูตรที่เก่าแก่ และได้รับการยกย่องมากที่สุดในด้านการศึกษา แต่หลักสูตรวารสารศาสตร์ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติ สืบสวน และการรายงานเหตุการณ์ ประเด็น และแนวโน้มแก่ผู้ชมในวงกว้าง โดยสาขาวิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วารสารศาสตร์ดิจิทัล วารสารศาสตร์ในบริบททั่วโลกที่กว้างขึ้น วารสารศาสตร์นิตยสาร วารสารศาสตร์มัลติมีเดีย เป็นต้น

โดยนักเรียนจะได้มีโอกาสได้ฝึกงานในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนต่อ โดยจะใช้เวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปีนั่นเอง

อาชีพด้านวารสารศาสตร์

สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ จะสามารถทำงานในหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และด้านอาสาสมัคร เช่น งาน ด้านการวิจารณ์ การแก้ไขบทความ การออกแบบเพจ การรายงาน การพิสูจน์อักษร การเขียนคำโฆษณา การแก้ไขเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดีย และการตลาด เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ หลักสูตรวารสารศาสตร์

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ / มีคะแนน International Baccalaureate 32-34 คะแนน และมีเกรดที่ดีสำหรับ A-Level ในวิชาภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดี

เรียนต่อหลักสูตรวารสารศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อคอร์ส Journalism ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia