หลักสูตร Master of Law

หลักสูตรป.โท LLM ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Master of Laws ในสหรัฐอเมริกา

Master of Laws เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมาย และนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายภาษี สิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายการจ้างงาน โดยปกติแล้วหลักสูตรจะใช้เวลาเรียน 1 ปี สำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา (Full-time) และ 24 เดือนสำหรับการเรียนแบบ Part-time โดยนักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการได้ และทำวิทยานิพนธ์จนจบตลอดระยะเวลาการเรียนต่อ โดยวุฒิการศึกษา LLM จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความได้เปรียบในตลาดงาน และยังเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ลองเปลี่ยนทิศทางของทำงานอยู่ในปัจจุบัน

อาชีพของผู้ที่สำเร็จหลักสูตร Master of Laws

นักเรียนที่จบการศึกษา ป.โท นิติศาสตร์จะสามารถทำงานด้านกฎหมายในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงยังมีบทบาทในการบริหารจัดการ ธุรกิจ การธนาคาร องค์กรพัฒนาเอกชน การวิจัยและการสอน และอาชีพทางด้านกฎหมายต่าง ๆ เช่น ทนายความ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการดำเนินคดี ส่วนทางเลือกของผู้สำเร็จการศึกษา LLM อื่น ๆ คือการเรียนต่อปริญญาเอก

เกณฑ์การสมัครเข้าเรียนต่อ Master of Laws

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปริญญาตรี จะต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือสอง (หรือเทียบเท่า) ทางด้านกฏหมายที่ได้การรับรองในสากลเช่นเดียวกัน

เรียนต่อ ป.โท ด้านกฎหมาย ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Master of Laws ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี กับพี่ ๆ SI-USA ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia