หลักสูตร Medicine

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเรียนต่อ Medicine ใน USA

การเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้รับความท้าทาย และประสบการณ์ที่คุ้มค่า เนื่องจากหลักสูตรนี้ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง มาตรฐานการรับสมัครสำหรับโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งจึงมีความเข้มงวดอย่างมาก การสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนอาจเป็นเรื่องยาก นักเรียนควรเตรียมพร้อมสำหรับคำถาม ความสนใจส่วนตัว รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปริญญาแพทยศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา จะใช้เวลาเรียนประมาณ 4-6 ปี และหากนักเรียนมีความต้องการจะฝึกปฏิบัติในฐานะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) จะต้องฝึกงานภาคบังคับเป็นเวลา 1 ปี ในด้านการแพทย์และศัลยกรรม โดยมหาวิทยาลัยบางแห่งยังมีการอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ สำหรับวิชาตัวเลือกภายในไม่เกิน 12 สัปดาห์ได้อีกด้วย

อาชีพสำหรับผู้เรียนจบด้านการแพทย์

นักเรียนที่จบการศึกษา และได้ปริญญาทางด้านการแพทย์จะมีตัวเลือกที่หลายหลาย โดยสามารถเริ่มจากการเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) หรือไปฝึกอบรมต่อในฐานะแพทย์ทั่วไป รวมถึงศัลยแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งในส่วนของสายอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ นักวิจัยเชิงวิชาการด้านการแพทย์ ผู้จัดการโรงพยาบาล นักพยาธิวิทยา นักรังสีวิทยา นักจิตเวชศาสตร์ หรือวิสัญญีแพทย์ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัย จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนยังคงต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 รวมถึงมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 / ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 38 คะแนน / ได้เกรด AAA สำหรับวิชาเคมี และชีววิทยาในระดับชั้น A-level 

เรียนต่อแพทยศาสตร์ ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อหลักสูตร Medicine ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ ฟรีกับพี่ ๆ SI-USA ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia