หลักสูตร Music

หลักสูตร Music ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้านดนตรี ใน USA

การเรียน Music ในสหรัฐอเมริกาจะช่วยให้นักเรียนได้มุ่งเน้นในเรื่องของดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ นักเรียนจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การสื่อสาร และทักษะการแสดงในสัมมนา โดยวิชาที่เรียนนั้นได้แก่ ดนตรีและแนวเพลง การเรียบเรียง การแสดง และการฝึกฝนการทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเลือกวิชาเรียนตามความสนใจด้านดนตรี โดยอาจารย์ของที่นี่เป็นมืออาชีพในวงการเพลงที่มากประสบการณ์มาหลายปี ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนที่จะได้เก็บเกี่ยวความรู้ให้กับตัวเอง

อาชีพด้าน Music

นักเรียนที่จบการศึกษาและได้ปริญญาทางด้านการดนตรี (Music) อาจประกอบอาชีพเป็นศิลปินบันทึกเสียง หรือนักดนตรีอิสระ อีกทั้งยังมีโอกาสการทำงานในสายงานที่เฉพาะทาง เช่น ช่างเทคนิค วิศวกรเสียง โปรดิวเซอร์ หรือฟรีแลนซ์

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Music ในสหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนยังคงต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5 / ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 30 คะแนน

เรียนต่อด้านดนตรี ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Music ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรีกับพี่ ๆ SI-USA ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia