หลักสูตร Media and Communications

คอร์ส Media and Communications ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Media and Communications ใน USA

การเรียนด้าน Media and Communications จะครอบคลุมสาขาวิชา และหัวข้อต่าง ๆ ส่วนมากจะมุ่งเน้นทางด้านเชิงทฤษฎีมากกว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตร Media Production โดยหลักสูตร Media and Communications จะแบ่งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติออกเป็น 50/50 รวมถึงคอร์สเรียนที่จะประกอบไปด้วย ภาษาศาสตร์ การตัดต่อ การผลิตรายการโทรทัศน์ วิทยุ การจัดการเสียง และการศึกษาวัฒนธรรม นักเรียนจะได้เลือกเรียนสาขาวิชาเฉพาะในปีที่ 2 และปีที่ 3 จะมีโอกาสที่จะได้ฝึกงานอีกด้วย

อาชีพด้าน Media and Communications

นักเรียนที่จบการศึกษา และได้ปริญญาทางด้าน Media and Communications จะสามารถทำงานได้สายงานต่าง ๆ เช่น สายงานโทรทัศน์ ฟิล์ม ผู้เขียนคำโฆษณา การตลาด วารสาร SEO และการวิจัย โดยทั่วไปแล้วสาย Media and Communications จะสามารถทำงานได้หลากหลายในแวดวงด้านสื่อ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นที่ต้องการของหลายบริษัท

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Media and Communications

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัย จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนยังคงต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 รวมถึงมีคะแนนในแต่ละทักษะ ต้องไม่น้อยกว่า 5.5 / ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 32 คะแนน

เรียนต่อด้าน Media and Communications ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Media and Communications ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรีกับพี่ ๆ SI-USA ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia