หลักสูตร Social Work

หลักสูตร Social Work ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อสังคมสงเคราะห์ ที่ USA

หลักสูตร Social Work จะช่วยให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้มีทำงานร่วมกับสังคม รวมถึงจะได้ทักษะที่มีสำคัญต่าง ๆ เช่น ความอดทน ความเข้าใจ และการสื่อสาร ที่จะได้รับในระหว่างการเรียนต่อทซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

หลักสูตรของ Social Work จะเรียนรู้ถึงการจัดการกับปัญหา ซึ่งจะครอบคลุมวิชาด้านสังคมศาสตร์ กระบวนการทำงานและการปฏิบัติ การป้องกันความเสี่ยง การดูแลเด็ก และจริยธรรม โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ปี และจะมีการได้ฝึกงานกับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ โดยการฝึกงานจะมีขึ้นในปี 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนั่นเอง

อาชีพด้านสังคมสงเคราะห์

นักเรียนที่จบการศึกษาปริญญาทางด้านสังคมสงเคราะห์ จะสามารถทำงานในองค์กรการกุศล ภาคเอกชน และภาครัฐ โดยนักสังคมสงเคราะห์จะมีโอกาสได้ทำงานกับผู้ใหญ่ เด็ก ผู้พิการ คนไร้บ้าน คนที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติด และครอบครัวอุปถัมภ์ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับว่านักเรียนได้เลือกเรียนทางสาขาใด

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อหลักสูตร Social Work

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป นักเรียนต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.5 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 32 คะแนน

เรียนต่อ Social Work ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร สังคมสงเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ ฟรีกับพี่ ๆ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia