หลักสูตร Education Studies

หลักสูตร Education ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์ หรือ Education จะเน้นการพัฒนาความรู้ ความมั่นใจ และความสามารถในการสอน หลักสูตรจะครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของการสอน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ปรัชญา และการเข้าถึงได้ ตลอดจนประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และจิตวิทยาของการศึกษา โดยนักเรียนจะได้รับโอกาสได้ลองฝึกงานหรือฝึกสอนจริง เพื่อจะช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่สำคัญของการทำงานจริงในห้องเรียน

อาชีพด้านศึกษาศาสตร์

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ หรือ Education จะสามารถทำงานเป็นอาจารย์หรือผู้สอนเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงยังสามารถทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การวิจัย สิ่งพิมพ์ และการจัดการ ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งหลักสูตร Education จะไม่ได้วุฒิการศึกษา Qualified Teacher Status แต่จะได้วุฒิการศึกษาปริญญาโทในโปรแกรม Certificate in Education program(PGCE) นั่นเอง

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Education Studies

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.0 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละพาร์ท, มีคะแนน International Baccalaureate 32 คะแนน 

เรียนต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร์ หรือ Education ในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia