หลักสูตร Psychology

หลักสูตร Psychology ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อหลักสูตรจิตวิทยา ใน USA

หลักสูตร Psychology หรือจิตวิทยาจะสอนในเรื่องของจิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์ รวมถึงการอธิบายทางด้านอารมณ์ และความคิด ส่วนมากแล้วหลักสูตร Psychology จะสอนให้นักเรียนเรื่องพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้งานจริง การทดลอง การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างทฤษฎี ซึ่งวิชาเรียนของหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย การวิจัย วิธีการทางสถิติ พฤติกรรมของสมอง ตลอดจนการเรียนในสาขาต่าง ๆ เช่น อาชญาวิทยา การศึกษา การประยุกต์ กฎหมาย การจัดการ และนิติวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรีของหลักสูตรจิตวิทยามีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.) ที่จะเรียนด้านศิลปศาสตร์และการศึกษา 2. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (B.Sc) ซึ่งจะเน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

อาชีพด้านจิตวิทยา

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยา สามารถทำงานได้ในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล งานสังคมสงเคราะห์ การดูแลสุขภาพจิต จิตบำบัด การโฆษณา การตลาด และครู เป็นต้น

เกณฑ์รับสมัครของหลักสูตร Psychology

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนยังคงต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 34 คะแนน

เรียนต่อจิตวิทยา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Psychology ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรีกับพี่ ๆ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia