หลักสูตร English Literature

หลักสูตรศิลปศาสตร์ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อหลักสูตร English Literature ในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร English Literature จะพัฒนาทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่าง ๆ ที่หลากหลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีค้นคว้าวิจัย และทบทวนบทความ โดยผสมผสานการอภิปราย การวิเคราะห์ และการรายงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านการพิมพ์ วารสารศาสตร์ และการออกอากาศ

หลักสูตรจะพิจารณาไปถึงต้นกำเนิดของวรรณคดีอังกฤษ และอเมริกัน นวนิยายร่วมสมัย กวีนิพนธ์ และกวีนิพนธ์ ทักษะการวิเคราะห์จะช่วยพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ และความสามารถในการวิเคราะห์ การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาชีพ ด้านวรรณคดีภาษาอังกฤษ

ผู้สำเร็จการศึกษาวรรณคดีอังกฤษส่วนมาก จะได้ทำงานด้านวารสารศาสตร์ การตลาด การโฆษณา การสอน และการตีพิมพ์ ซึ่งนักเรียนจำนวนมากยังสามารถเรียนต่อในสาขาวรรณคดีอังกฤษระดับปริญญาโท

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อหลักสูตร English Literature

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละพาร์ท / คะแนน International Baccalaureate 32 คะแนน

เรียนต่อด้าน English Literature ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรวรรณคดีอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia