หลักสูตร Film Studies ใน USA

หลักสูตร Film Studies ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้าน Film ในสหรัฐอเมริกา

ปริญญาด้านภาพยนตร์จะได้เรียนถึงแนวทางทางทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และเชิงวิพากษ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ และสำรวจผลกระทบเชิงเล่าเรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของภาพยนตร์ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงภาพยนตร์ของฮอลลีวูด และภาพยนตร์อิสระ

นักเรียนสามารถเลือกได้หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเขียนบท การดูแลจัดการภาพยนตร์ และภาพยนตร์ฮอลลีวูดร่วมสมัย โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้ชม ผู้กำกับ นักแสดง โปรดิวเซอร์ และผู้เขียนบท นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ฝึกงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน

อาชีพด้าน Film

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านภาพยนตร์ จะสามารถทำงานเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ หรือวิดีโอ นักตัดต่อ และนักวิจัย รวมไปถึงการทำงานในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านภาพยนตร์ การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ การสร้างภาพยนตร์ การจัดการกิจกรรม และการออกอากาศต่าง ๆ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Film Studies

ข้อกำหนดจะแตกต่างกันไป สำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละทักษะ, มีคะแนน International Baccalaureate 33 คะแนน

เรียนต่อ Film Studies ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อหลักสูตร Film Studies ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia