หลักสูตร Food Science ใน USA

หลักสูตร Food Science ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้าน Food Science ในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Food science หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร เป็นหลักสูตรที่จะมีการปรับตัวตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยพยายามค้นหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อทำให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น และปรับปรุงต้นทุนและการผลิต นักเรียนจะได้เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบของอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร จุลชีววิทยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความยั่งยืน และสรีรวิทยา

คอร์สวิทยาศาสตร์การอาหารถือเป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา รวมถึงระหว่างการเรียนต่อจะมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาเยี่ยมชม และสอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Sandwich placements ให้เลือกเรียน สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้เวลา 1 ปีในการทำงานเพื่อรับประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมด้านนี้

อาชีพด้าน Food Science

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร จะได้งานทำในสาขาการวิจัย สุขอนามัย โภชนาการ บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ และการจัดซื้อ ปริญญาด้าน Food science ยังสามารถนำไปใช้ในสาขาต่าง ๆ เช่น การตลาดและวารสารศาสตร์ ในขณะที่การเรียนต่อปริญญาโทก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนั่นเอง

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Food Science

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละพาร์ท, มีคะแนน International Baccalaureate 34 คะแนน

เรียนต่อ Food Science ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตร Food Science ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia