หลักสูตร Forensic Science ใน USA

หลักสูตร Forensic Science ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

นิติวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานจากเหตุการณ์ในอดีต และส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการสืบสวนสถานที่เกิดเหตุ นิติเวชครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงมานุษยวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และกายวิภาคศาสตร์ เพราะถือว่าได้รับความนิยมในการทำงานทางวิชาการและวิชาชีพในช่วงทศวรรษ 1970 และยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญของระบบยุติธรรมในปัจจุบัน

นักนิติวิทยาศาสตร์ได้เรียนพัฒนาทักษะการสังเกต การคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถทำงานอิสระหรือทำงานเป็นกลุ่มได้ โดยปริญญาตรีนิติวิทยาศาสตร์จะเปิดสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง แต่หากนักเรียนจบการศึกษาป.ตรี ด้านเคมีหรือชีววิทยา ก็สามารถเรียนต่อปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน

อาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอาชีพด้านนิติวิทยามีความต้องการอย่างมาก ในหน่วยงานที่ต้องใช้กฎหมาย เช่น หน่วยงานตำรวจ ศุลกากร หรือหน่วยงานสืบสวน ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาด้านนิติวิทยาศาสตร์จะได้งานทำในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์นิติเวช นักเคมีวิเคราะห์ ช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการ พิษวิทยา หรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Forensic Science ในสหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.0 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละพาร์ท / คะแนน International Baccalaureate 32 คะแนน, หรือ A-Level ในวิชาชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์

เรียนต่อด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia