หลักสูตร Computer Science

หลักสูตร Computer Science ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรเรียนต่อด้าน Computer Science ของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาจะช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน IT ด้านการพัฒนาเกมส์ วิศวะกรรมด้านซอฟแวร์ การออกแบบ และระบบความปลอดภัย โดยขหลักสูตรจะครอบคลุมส่วนต่างๆ ของการออกแบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ ด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์ และการออกแบบแอพพลิเคชั่น

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกายังมีการสอนโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบัน และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกายังจะมอบโอกาสในการทำวิจัยร่วมกับบริษัทชั้นนำของโลกอีกด้วย

อาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะมีโอกาสได้ทำงานเป็นนักวิเคราะห์ระบบ ที่ปรึกษาอิสระ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้จัดการ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยข้อกำหนดในการรับสมัครแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาแต่ละแห่ง แต่นักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 โดยไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละพาร์ท และมีคะแนน International Baccalaureate 34 คะแนน โดยมีเกรดเฉลี่ยที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ และ Computer Science.

เรียนต่อหลักสูตร Computer Science ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia