หลักสูตร Geography ใน USA

หลักสูตรภูมิศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเรียนต่อด้าน Geography

ในขณะที่โลกของเราได้ต่อสู้กับภัยภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่นั้น โลกของเราก็ยังต้องการผู้ชำนาญด้านภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราต้องการผู้ที่เข้าใจเรื่องการเติบโตของประชากร ความยั่งยืน และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลง

โดยหลักสูตรในช่วงเริ่มต้นจะประกอบด้วยเรื่องที่ดิน น้ำและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงและความสามารถในการฟื้นตัว และการดำเนินชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมานักเรียนจะสามารถเลือกมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาเฉพาะ เช่น ด้านภูมิศาสตร์การเมือง การพัฒนาการย้ายถิ่น และการทำแผนที่ เนื่องจาก Geography เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ จึงทำให้สามารถจะผสมผสานสิ่งที่สนใจเข้ากับวิชาหลักได้เป็นอย่างดี

งานภาคสนามก็ถือเป็นส่วนสำคัญของด้านภูมิศาสตร์ และนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงในประเทศสหรัฐอเมริกา และต่างประเทศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูล การวางผังเมือง การเชื่อมโยงสังคม และภูมิทัศน์ของมนุษย์

อาชีพ หลักเรียนจบด้านภูมิศาสตร์ 

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาภูมิศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากมักได้ทำงานในด้านการวิจัย การวางแผน และการพัฒนาธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงอาชีพครู ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Geography

ปริญญาด้านภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่จะต้องมี A-level (หรือเทียบเท่า) ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์

* ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนจะแตกต่างกันไป สำหรับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้านภูมิศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตร Geography ในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia