หลักสูตร Marine Engineering

หลักสูตร Marine Engineering ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลหลักสูตร Marine Engineering

วิศวกรรมเครื่องกลเรือหรือทางทะเล เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมที่เน้นการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบภายในของเรือ และบนเรือเพื่อเดินทะเล

Marine Engineering เป็นหลักสูตรที่สามารถผสมผสานกับสาขาวิชาวิศวกรรมอื่น ๆ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีการควบคุม โดยปริญญาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลเรือในสหรัฐอเมริกา จะได้รับสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้โดยเฉพาะ รวมไปถึงผู้ที่เป็นนักสมุทรศาสตร์ นักชีววิทยา นักโบราณคดีทางทะเล และนักเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

สำหรับหลักสูตร Marine Engineering นักเรียนจะได้ศึกษาวิชาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเรือธรรมดา และขอบเขตของเครื่องจักรและระบบที่นำมาใช้ ผ่านกรณีศึกษาและการเรียนรู้ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

อาชีพหลังเรียนจบด้าน Marine Engineering

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมด้านเครื่องกลเรือ จะสามารถทำงานในตำแหน่งที่หลากหลายทั้งในภาครัฐ วิชาการ หรือภาคเอกชน รวมถึงกองทัพเรือ น้ำมันและก๊าซ การขุดแร่ สถาปัตยกรรมและการต่อเรือ บริการทางวิทยาศาสตร์ การให้คำปรึกษาทางทะเล และการสำรวจทางทะเล เป็นต้น

เรียนต่อ Marine Engineering ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia