หลักสูตร Accounting and Finance

คอร์ส Accounting และ Finance

เรียนต่อด้านการบัญชี และการเงิน ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการบัญชี และการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา จะช่วยให้สร้างมุมมองและความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยา โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมความพร้อม และตีความข้อมูลทางการเงิน และเข้าใจถึงภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินนั่นเอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่งจะเหมือนกัน รวมถึงยังครอบคลุมวิชาเรียนต่าง ๆ เช่น การบัญชี สถิติ เครดิต และการวิเคราะห์ทางการเงิน

อาชีพที่เกี่ยวกับการบัญชี และการเงิน

ตัวเลือกอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีและการเงิน ได้แก่ การบัญชี การบัญชีชาร์เตอร์ด การธนาคาร นายหน้าประกันภัย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ค้าทางการเงิน นักวิเคราะห์การลงทุน และที่ปรึกษาด้านภาษี เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อคอร์ส Accounting และ Finance

ข้อกำหนดในการรับสมัครจะแตกต่างกันไป สำหรับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหรัฐอเมริกา แต่นักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 โดยไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ทักษะ / คะแนน International Baccalaureate 35 คะแนน

เรียนต่อหลักสูตร Accounting and Finance ที่ไหนดีใน USA?

ดูข้อมูลการจัดอันดับ Top 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้าน Accounting ในสหรัฐอเมริกา โดย U.S. News & World Report 2023 ได้ข้างล่างนี้

  1. University of Texas at Austin
  2. University of Illinois Urbana-Champaign
  3. Brigham Young University--Provo
  4. Indiana University--Bloomington
  5. University of Michigan--Ann Arbor
  6. University of Notre Dame
  7. University of Pennsylvania
  8. New York University
  9. University of Southern California
  10. University of Florida

เรียนต่อด้าน Accounting and Finance ที่สหรัฐอเมริกา

หากสนใจไปเรียนต่อด้านการบัญชี และการเงิน ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia