หลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Management

หลักสูตรการจัดการ น้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเลียม ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเรียนต่อด้าน Oil, Gas and Petroleum Management

หลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Management ได้รับการออกแบบเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และความสามารถในการให้คำแนะนำบริษัทให้ขับเคลื่อนธุรกิจไปในทางที่ดีที่สุด หลักสูตรนี้จะแตกต่างออกไปจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ เช่น การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย ภายใต้วิชาลอจิสติกส์ การจัดการโครงการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ในช่วงที่อุตสาหกรรมด้านพลังงานกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อย่าง สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันจากคู่แข่งทางธุรกิจจึงมีอยู่มาก ทำให้ความต้องการของธุรกิจที่มีต่อพนักงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเดือนของผู้จบใหม่ที่จะเข้าทำงานทางสายนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ย

หากนักเรียนอยากเข้าทำงานกับบริษัทด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก การเรียนหลักสูตร Management ทาง Oil, Gas and Petroleum จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเส้นทางอาชีพ

อาชีพด้าน Oil, Gas and Petroleum Management

นักเรียนที่จบการศึกษาด้านการจัดการ น้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเลียม จะสามารถทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือผู้ดูแลระบบการวิจัย และเมื่อมีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง ก็จะสามารถไต่ขึ้นไปเป็นตำแหน่งอาวุโสของฝ่ายปฏิบัติการ และผู้นำทีม ซึ่งเราจะได้มีส่วนร่วมในการค้นคว้า และบำรุงรักษาแหล่งน้ำมัน และก๊าซของโลก

เกณฑ์สมัครเรียนต่อหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Management

จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา geology, engineering และ business หรือ finance ซึ่งจำเป็นสำหรับสมัครเรียนต่อปริญญาโทด้าน Oil, Gas and Petroleum Management

หมายเหตุ: เกณฑ์รับสมัครในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาจะความแตกต่างกันไป

เรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Management ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia