หลักสูตร Economics

หลักสูตร Economics ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นการค้าของโลก โดยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้การเรียนเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกามีข้อได้เปรียบ ในระหว่างการศึกษานักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ และทักษะการนำเสนอทั้งการเขียนและการพูด ซึ่งทักษะเหล่านี้ถือเป็นที่ต้องการอย่างสูงในโลกเศรษฐกิจปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังสามารถเรียนในปริญญาในหลักสูตร ที่มีสองสาขาวิชาร่วมกันอีกด้วย เช่น ประวัติศาสตร์ กฎหมาย และการเมือง เพื่อจะช่วยสร้างความเข้าใจถึงมุมมองเศรษฐศาสตร์ในอดีตและอนาคต โดยตลอดทั้งหลักสูตรจะประกอบด้วยวิชาสถิติ การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และทฤษฎีการตัดสินใจ

อาชีพด้านเศรษฐศาสตร์

สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการธนาคารและการเงิน รวมถึงสามารถทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น การคลังของประเทศ ธนาคารกลาง และสำนักงานสถิติ และตำแหน่งงานอื่น ๆ เช่น ตำแหน่งในอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง การสื่อสาร การประกันภัย สถาบันการกุศล การลงทุน และการค้าปลีก เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อหลักสูตร Economics

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละพาร์ท, มีคะแนน International Baccalaureate 36 คะแนน และสำหรับ A-Level จะได้ AAA ในวิชาคณิตศาสตร์ และชีววิทยา

เรียนต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หรือ Economics ในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia