การสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย ใน USA

การสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา

การเข้าเรียนต่อใน USA สำหรับนักเรียนต่างชาติ

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมาย และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลกสำหรับนักเรียนต่างชาติ

กระบวนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกานั้น จะเป็นการสมัครโดยตรงกับสถาบันการศึกษาที่คุณเลือก ซึ่งสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ SI-USA ได้เพราะเราสามารถช่วยคุณเลือกหลักสูตรกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยหลาย 100 แห่งให้เลือกไปเรียนต่อ พร้อมบริการช่วยสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยฟรีจากเรา

การสมัครเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา

1. เลือกหลักสูตร สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย

เรามีหลักสูตรที่หลากหลายให้เลือกเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาวิชายอดนิยม เช่น business, computer science และ engineering ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

การเลือกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมถือเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาถึงความสำคัญ ความสนใจ เป้าหมายอาชีพในอนาคต การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และประสบการณ์ของนักเรียน

2. รวบรวมเอกสารการสมัครเรียน

ในการสมัคร คุณจะต้องมีหลักฐานที่แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเอกสารอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากำหนด โดยทั่วไป ได้แก่ statement of purpose, recommendation letter และ transcripts หลักฐานการสำเร็จการศึกษาก่อนหน้านี้ อย่างเป็นทางการ

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี คุณจะต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย และสำหรับหลักสูตรปริญญาโท คุณจะต้องแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้บางหลักสูตรจำเป็นต้องมีคะแนน GRE/GMAT หรือการแสดงผลงาน portfolio ของคุณด้วย

3. ส่งใบสมัครเรียนต่อ

สำหรับการสมัครเรียนต่อ จะไม่มีศูนย์บริการจัดการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นคุณจะต้องสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็นฤดูกาลรับสมัครที่แตกต่างกัน: ฤดูใบไม้ร่วง (สิงหาคม/กันยายน) ฤดูใบไม้ผลิ (มกราคม/กุมภาพันธ์) และภาคฤดูร้อน (พฤษภาคม/มิถุนายน) เป็นครั้งคราว ซึ่งวันปิดรับสมัคร และข้อกำหนดจะแตกต่างกันไป ดังนั้นการหาข้อมูลเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ

ค่าสมัครจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยปกติจะอยู่ระหว่าง $50 - $100 ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าบริกาโดยทั่วไป ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และเพื่อให้การสมัครเรียนต่อของคุณราบรื่น ที่ปรึกษา SI-USA สามารถช่วยให้คุณเข้าใจเกณฑ์การรับสมัคร กำหนดเวลา และค่าธรรมเนียมได้

4. สมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา US Study Visa

หลังจากที่ได้รับจดหมายยืนยัน หรือ offer จากมหาวิทยาลัยแล้ว คุณจะต้องสมัครวีซ่านักเรียนสหรัฐอเมริกา (ประเภท F, J หรือ M)

ระดับการศึกษา ประเภทวีซ่า รายละเอียดที่สำคัญ

Undergraduate

F-1

เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ สามารถทำงาน Part-time ในมหาวิทยาลัย (สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ในช่วงภาคเรียน

Exchange Program

J-1

เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน กฎการทำงานคล้ายกับ F-1 ยกเว้นการจ้างงานนอกมหาวิทยาลัย

Vocational Study

M-1

เรียนต่อสายอาชีพ และการฝึกอบรม ในสถาบันที่ได้รับการรับรอง SEVP-certified  กฎระเบียบการทำงานที่คล้ายกันกับ F-1 และ J-1 และจำกัดเรียนในมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 6 เดือน

เมื่อทราบแล้วว่าต้องสมัครวีซ่าประเภทใด คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ถูกต้อง:

แบบฟอร์มเหล่านี้ประกอบด้วยรายละเอียดส่วนบุคคล ข้อมูลทางวิชาการ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และแหล่งเงินทุน สถาบันอาจส่งเอกสารเหล่านี้พร้อมจดหมายตอบรับ หรือเมื่อมีการตรวจสอบเงินทุน และการชำระเงินมัดจำ ซึ่งเมื่อได้รับ I-20 หรือ DS-2019 จากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของคุณแล้ว ขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอนที่รอดำเนินการให้เสร็จสิ้น ได้แก่

1. ชำระค่าธรรมเนียม SEVIS I-901 มูลค่า $350 ทางออนไลน์ (เก็บใบเสร็จไว้)
2. สมัครวีซ่าชั่วคราวโดยใช้แบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์
3. นัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ
4. และจบขั้นตอนการสัมภาษณ์

5. เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกา

เมื่อดำเนินการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว วีซ่านักเรียนได้รับการอนุมัติแล้ว และคุณได้รับการตอบรับเข้าสู่หลักสูตรที่คุณเลือกแล้ว คุณก็สามารถเริ่มต้นการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาได้เลย

จัดเตรียมการเดินทาง เข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง (อาจทำได้ทางออนไลน์) รวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการมาถึงอเมริกา และเข้าร่วมการปฐมนิเทศของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย โดยสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อดูข้อมูลก่อนออกเดินทาง รวมถึงการทำประกันสุขภาพ เช็คสภาพอากาศในเมืองที่เราจะไปอยู่ การขนส่ง และที่พักอาศัย

เรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

หากสนใจไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา หรือต้องการรับข้อมูลเรื่องการสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ก็สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia