หลักสูตร Agriculture Degree

หลักสูตร Agriculture ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรเกษตรกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่นิยมในสหรัฐอเมริกา โดยจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรับมือกับปัญหาทางการเกษตรทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงยังเป็นทางเลือกในการทำงาน หรือการศึกษาต่ออีกด้วย
หลักสูตรปริญญาด้านการเกษตรถือว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจด้านการเกษตรโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกระบวนการของสินค้า

หลักสูตรปริญญาเกษตรศาสตร์ จะครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร การบริหารธุรกิจการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารชีวภาพ การปฏิสนธิทางจุลชีววิทยาในอาหาร การจัดการกระบวนการของสินค้าและโลจิสติกส์ คลังสินค้า ชีวเคมี ป่าไม้ การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ นม และการผลิตเนื้อสัตว์ โภชนาการของมนุษย์ และวิศวกรรมฟาร์ม เป็นต้น

อาชีพ เกี่ยวกับการเกษตร

ด้วยอัตราการจ้างงานที่สูงในภาคเกษตรกรรม นักเรียนสามารถประกอบอาชีพเป็น ผู้จัดการฟาร์ม นักโภชนาการสัตว์ ตัวแทนที่ดิน นักวิทยาศาสตร์ดินและการจัดการ supply chain  นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในด้านการวิจัย เทคโนโลยี และการตลาด เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Agriculture

ข้อกำหนดในการรับสมัครจะแตกต่างกันไป สำหรับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหรัฐอเมริกา แต่นักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.0 โดยไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ทักษะ และคะแนน International Baccalaureate 30 คะแนน

เรียนต่อหลักสูตร Agriculture ในสหรัฐอเมริกา

หากสนใจไปเรียนต่อด้าน Agriculture ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia