หลักสูตร Archaeology Degree

หลักสูตร Archaeology ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลหลักสูตรโบราณคดี

สำหรับหลักสูตรปริญญา ด้านโบราณคดีที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในช่วงปีแรก นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงทักษะสำคัญที่จำเป็นในการเป็นนักโบราณคดี ส่วนในปีที่ 2 และ 3 นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรให้ตรงกับสิ่งที่ตนเองสนใจ เช่น การขุดค้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ หรือตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ และกระดูก เป็นต้น

สำหรับงานภาคสนาม ก็ถือเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาด้านโบราณคดีเช่นกัน ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้เวลาเรียนส่วนใหญ่ในสถานที่ขุดค้น พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึงได้เรียนรู้โดยตรงจากนักโบราณคดี และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

อาชีพด้านโบราณคดี และผลตอบแทน

ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรโบราณคดี สามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ องค์กรมรดก บริษัทโบราณคดีประยุกต์ หรือที่ปรึกษา นอกจากนี้หลังจากจบปริญญา ทักษะเหล่านี้ยังสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้หลากหลาย เช่น ธุรกิจ การสอน วารสารศาสตร์ ราชการ ตำรวจ สื่อ หน่วยงานการตลาด และการจัดการ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ หลักสูตรโบราณคดี

ข้อกำหนดในการรับสมัคร จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อคอร์สโบราณดี ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อด้านโบราณคดี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia