หลักสูตร Art

หลักสูตรศิลปะ หรือการออกแบบ ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อหลักสูตร Art ในสหรัฐอเมริกา

นักเรียนต่างชาติที่สนใจไปเรียนต่อด้านศิลปะในสหรัฐอเมริกา แน่นอนว่าจะต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่ตนเองต้องการเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็จะมีความเชี่ยวชาญ และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์ในด้านที่นักเรียนสนใจ

นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปะทั้งหมด รวมไปถึงการวาดภาพ ประติมากรรม การจัดวาง การพิมพ์ การถ่ายภาพ และสื่อดิจิทัล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดการบรรยายโดยเชิญศิลปิน และนักวิจารณ์งานศิลป์มาพูดคุยกับนักเรียน พร้อมมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนในปีสุดท้ายของการศึกษาในสตูดิโอของศิลปินชั้นนำอีกด้วย

การทำงานหลังเรียนจบด้าน Art

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาด้านศิลปะ หรือการออกแบบมา จะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น มัลติมีเดีย สิ่งพิมพ์ โฆษณา พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ แฟชั่น และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยสามารถทำได้หลายหน้าที่ รวมถึงการถ่ายภาพ ภาพประกอบ การออกแบบกราฟิก การออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Art

ในแต่ละมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ก็จะมีเกณฑ์การรับสมัครเรียนแตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนจะต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS รวมขั้นต่ำคือ 6.5 ซึ่งในแต่ละทักษะจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 
และมีผลคะแนน International Baccalaureate 34 คะแนน รวมถึง portfolio ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสมัครเรียนสาย Art หรือสำหรับวิชาที่เกี่ยวข้อง

เรียนต่อด้าน Art ที่สหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อด้านศิลปะและการออกแบบ ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia