หลักสูตร Hotel Management

หลักสูตรการจัดการโรงแรม ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ Hotel Management ในสหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรมด้านการบริการยังคงเติบโตทั่วโลก และมีความต้องการบุคลากรเพื่อทำงานอย่างต่อเนื่อง การเรียนต่อด้านการจัดการโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกาจะทำให้นักเรียนมีพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับอาชีพที่หลากหลายที่มีการแข่งขันสูง

หลักสูตรการจัดการโรงแรมในสหรัฐอเมริกา จะเน้นไปที่ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ความสามารถทางธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด การดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การบริหาร และการจัดการ จากภาคการบริการและการท่องเที่ยวที่กว้างขึ้น โดยจะทำให้พัฒนาความรู้ในทุกด้านของอุตสาหกรรม รวมถึงได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวกับลูกค้า โรงแรม ร้านอาหาร เรือสำราญ สวนสนุก องค์กรการตลาดต่าง ๆ ศูนย์การประชุม และคันทรีคลับ เป็นต้น

อาชีพด้านการจัดการโรงแรม

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการจัดการโรงแรม จะสามารถเริ่มต้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว การจัดการกิจกรรม การจัดการการดำเนินงาน การตลาด การจัดการการประชุมและการจัดเลี้ยง ตัวแทนการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Hotel Management

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละพาร์ท / หรือมีคะแนน International Baccalaureate 32 คะแนน

เรียนต่อด้าน Hotel Management ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อหลักสูตรการจัดการโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia