หลักสูตร International Relations ใน USA

หลักสูตรรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อ International Relations ในสหรัฐอเมริกา

การเรียนต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ เช่น อธิปไตย สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และสิทธิมนุษยชนในบริบทของกิจการระดับโลก และยังเกี่ยวข้องกับนโยบายของแต่ละรัฐอีกด้วย ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าโลกทำงานอย่างไร และโครงสร้างอำนาจถูกสร้างขึ้น หรือไม่ถูกสร้างขึ้น ถูกเอารัดเอาเปรียบ และการต่อต้าน จึงถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับการประกอบอาชีพในด้านราชการ การเมือง และการทูต หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ทางการเมือง ประวัติศาสตร์โลก สงครามและความมั่นคงในการเมือง การแบ่งแยกทางสังคม และธรรมาภิบาลระดับโลก

อาชีพด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จะมีบทบาทในการวิจัย วารสารศาสตร์ นโยบายสังคมหรือการพัฒนา และสาขาการเมืองที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพด้านราชการ การเมือง และการทูตระหว่างประเทศ ซึ่งอาชีพเหล่านี้จะต้องใช้ทักษะในการทำความเข้าใจที่ซับซ้อน 

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ International Relations ในสหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ / มีคะแนน International Baccalaureate 32 คะแนน

เรียนต่อ International Relations ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia