หลักสูตร Linguistics

หลักสูตรภาษาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้าน Linguistics ในสหรัฐอเมริกา

ภาษาศาสตร์คือการศึกษาเรื่องของการออกเสียง ไวยากรณ์ และความหมายของภาษาต่าง ๆ ที่พูดโดยผู้คนต่างวัฒนธรรม นักเรียนจะได้เรียนตั้งแต่การวิเคราะห์การโฆษณาและการตลาด ไปจนถึงวาทศาสตร์ทางการเมือง และจะได้เรียนรู้วิธีการดู และวิเคราะห์ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในช่วงปีแรกของการศึกษา นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัทศาสตร์ และสัทวิทยา วากยสัมพันธ์ และภาษาศาสตร์สังคม ก่อนที่จะเข้าสู่วิชาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปีที่ 2-3 เช่น การเรียนรู้ภาษาในระดับที่สูงขึ้น

อาชีพด้านภาษาศาสตร์

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ จะมีโอกาสในการทำงานด้านภาษาบำบัด การแปล การสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ การตีความ และงานด้านการสื่อสาร

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้านภาษาศาสตร์

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ / มีคะแนน International Baccalaureate 30 คะแนน 

เรียนต่อหลักสูตรภาษาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อคอร์ส Linguistics ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia