หลักสูตร Philosophy

หลักสูตร Philosophy ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้านปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะมีการจัดการสอนโดยนักวิชาการ และนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดีย ความคิด และความเชื่อของนักเรียน

Philosophy หรือ ปรัชญา จะสอนให้เรารู้จักคิดและตอบสนองต่อสิ่งรอบตัว รวมถึงการตอบคำถามในทุก ๆ สิ่งในที่ที่เราอยู่ โดยนักเรียนที่สนใจการเรียนต่อด้านปรัชญาในสหรัฐอเมริกา จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของจริยธรรม ตรรกะและการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งยังจะได้เรียนเนื้อหาวิชาอย่าง metaphysical philosophy, mind, language and representation และ meta-ethic

อาชีพด้าน Philosophy 

สายงานอาชีพยอดนิยมของผู้ที่จบจากด้าน Philosophy ได้แก่ งานสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คำปรึกษา วารสารศาสตร์ งานการกุศล ครู การเงิน การตลาด PR งานบริการรัฐ และงานกฎหมาย โดยหากเรียนจบด้านปรัชญาจะมีทักษะในการเข้าใจข้อมูลที่มีความซับซ้อน การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินและวิเคราห์มุมมองต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งาน

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Philosophy

ซึ่งเกณฑ์คะแนนของแต่ละมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะแตกต่างกันไป

เรียนต่อ Philosophy ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตรปรัชญาที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia