หลักสูตร Sports Science

หลักสูตร Sports Science ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ใน USA

Sports Science หรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกีฬา คือการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาปรับปรุงสมรรถภาพทางกีฬา หลักสูตรนี้จะครอบคลุมเนื้อหาด้านจิตวิทยา สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์โภชนาการ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกายังมีการเปิดสอนหลักสูตรที่ผสมผสานแนวปฏิบัติ ทฤษฎี และเทคโนโลยีล่าสุดในด้านการแพทย์และการฝึกอบรมกับนักเรียนด้วยเช่นกัน

ความต้องการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาถือว่ากำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะในปัจจุบันมีกีฬาจำนวนมากต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้นักกีฬาของตนได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของตัวเอง และคงสภาพที่ดีที่สุดไว้ตลอดเวลา หลักสูตร Sports Science ในสหรัฐอเมริกานี้จึงมีการนำผู้บรรยายรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการฝึกงาน และโอกาสในการในการเยี่ยมชมงานต่าง ๆ ให้กับนักเรียนอีกด้วย

อาชีพด้าน Sports Science

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถทำงานเป็นโค้ช นักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ครูฝึกสอนส่วนตัว ครูสอนออกกำลังกาย (S&C coach) ที่ปรึกษาด้านการออกกำลังกาย และเจ้าหน้าที่พัฒนากีฬาของภาครัฐ

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Sport Science

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนต้องมีคะแนนสอบ IELTS โดยรวมไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยจะให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยที่ดี ในสาขาวิชา health, sports

เรียนต่อ Sports Science ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Sports Science ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี กับพี่ ๆ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia