หลักสูตร Healthcare ใน USA

หลักสูตรด้าน Healthcare ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลหลักสูตรด้านสุขภาพ

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นำในการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ โดยที่นี่จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และนายจ้างอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ดีที่สุด

การดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะครอบคลุมอาชีพและวิชาชีพที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม การพยาบาล เภสัชวิทยา และอื่น ๆ

นักเรียนจะได้เรียนกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูง เพื่อฝึกการทำงานในสภาพแวดล้อมเหมือนจริง ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพ จะมีการผสมผสานวิธีการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยเข้ากับแนวทางทางสรีรวิทยา หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการจัดการความเป็นอยู่และสุขภาพของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ เรื่องการเจ็บป่วย และการดูแลสุขภาพอย่างละเอียด และจะได้รับการสอนพร้อมแนวคิดที่ทันสมัยที่สุด ในเรื่องวิธีการวิจัยด้านสุขภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปูพื้นฐาน และหลักสูตรเสริม top-up สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติสามารถเรียนต่อนอกประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

อาชีพหลังเรียนจบด้าน Healthcare

นักเรียนที่เรียนจบปริญญาตรีด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกา มักจะได้รับการจ้างงานในภาคการดูแลสุขภาพของรัฐและเอกชน รวมถึงยังสามารถทำงานสอนและการวิจัย

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Healthcare

ข้อกำหนดในการสมัครเรียนต่อด้านสุขภาพ มีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่โดยทั่วไปแล้วนักเรียนจะต้องมีประสบการณ์ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี และชีววิทยา

เนื่องจากการเรียนต่อด้านการดูแลสุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมักมีการรับสมัครที่จำกัด จึงมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะหลักสูตรการแพทย์ และทันตกรรม ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับสมัคร จะต้องสัมภาษณ์เพื่อได้รับการตอบรับในการเข้าเรียนต่อ

*ข้อกำหนดในการรับสมัคร จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา ในแต่ละแห่ง

เรียนต่อด้าน Healthcare ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรด้านสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia